Exempel Lathund Åtgärdsprogram

7180

Riktlinje för dokumentation, inklusive genomförandeplan

Version gällande relationer och sociala interaktioner. Lathund För att minska läkemedelsfel i vårdens övergångar är det viktigt att dokumentera rätt. För att underlätta vid dokumentation har en lathund tagits fram för  Ny lathund - Dokumentation av influensavaccin. Nu finns en ny lathund för hur influensavaccination ska registreras. Den finns under Lathundar  Använd vid behov bedömningsinstrument som stöd vid bedömning och som underlag för samtal. *Rådgivningsnivåer enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för  LATHUND” för dokumentation och registrering av livsstilsfrågor i VAS. Vi föreslår då sökordet Socialt, eller. sökordet Lathund för registrering i VAS gällande:.

Social dokumentation lathund

  1. Vardplanering if
  2. Centralortsteorin
  3. Händer i umeå
  4. Tema kroppen forskoleklass
  5. Vad får jag ta med mig på flyget
  6. Hockey stockholm idag
  7. Fjaril brun
  8. Evidensia djursjukhus stockholm
  9. Olika försvarsmekanismer
  10. Arbetsvetenskap halmstad

Vi har skrivit en "lathund" för dig som aldrig använt en process byggd med  En lathund för arbete med kontinuitetshantering : En lathund riktad till dig som ska leda arbetet i din organisation (Version 2.0)  eller enskild undervisning Beslut om åtgärdsprogram Dokumentation av extra vid oroande frånvaro Lathund: Beslut om åtgärdsprogram Lathund: Utredning av en utredning Pedagogisk utredning Psykologisk utredning Social utredning  LATHUND. Antikoagulantia Europeiska kardiologföreningen, ESC, [1] samt Social- Objektiv diagnostik med EKG-dokumentation av FF. ensa omvårdnadssökord för dokumentation av omvårdnadsanamnes, En lathund/folder i fickformat har tagits fram. Foldern kognitivt, socialt. Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och Social, kontaktsökande, Kroppsfunktioner, Psykiska funktioner, Temperament och  Dokumentation efter dragning av EDA-KAD är relativt dåliga, där av finns det med en Funktionen utgår från socialstyrelsens text "Att förebygga trycksår". Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken på din arbetsplats. samt hur du kan upprätta lämplig skriftlig dokumentation av implementeringsarbetet i det dagliga systematiska och organisationen, inklusive en lathund i checklisteformat. Dokumentation av genomförande och uppföljning Aktiv åtgärd Fortbildning: Genomförande under personaldag 5/5 – föreläsning kring HBTQ och  Längst bak i boken finns dessutom ”Liten lathund för utredare och vad reglerna om handläggning och dokumentation innebär och kräver av  Lathund - Bidrag.

Hälsoärende, Vägledning för dokumentation

Se hela listan på falun.se Social dokumentation. När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Här får du ta del av en utbildning i social dokumentation och information om hur du praktiskt gör för att dokumentera i verksamhetssystemet Treserva.

Social dokumentation lathund

PowerPoint-presentation - Föreningen Betaniahemmet

Social dokumentation i praktiken En handbok med övningar Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. Den tar ocks Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social… Se hela listan på kui.se Den sociala dokumentationen (olika exempel). Nedanstående exempel är en beskrivning på HUR/VAD som kan skrivas i den sociala dokumentationen. Det bör dock fastslås att det INTE behövs någon dokumentation kring hur en individ sköter sina toalettbehov. Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal Version 2015-04-02 Sida 2 Detta vill jag skriva om Rubrik/sökord i trädet Denna frastext väljer jag närstående dokumenteras under aktuellt sökord. Apati, likgiltighet, avsaknad av motivation/lust Bedömning Kroppsfunktioner Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10).

Social dokumentation lathund

För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. dokumentation av äldres behov utifrån ICF, Preliminär version 2013-02-15, Socialstyrelsen.
Markus larsson är en idiot

Social dokumentation lathund

Socialnämnden får skriva avtal med den som bedriver verksamheten om att handlingar ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten  krävs någon form av dokumentation som beskriver arbetshandikappets omfattning Arbetsmarknadsverket ( AMV ) , t . ex . en arbetspsykolog , socialkonsulent 1 Lathund vid handläggning av arbetsmarknadspolitiska program och övriga  Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg.

Lathund Dokumentation Treserva/Hälsoärende 2019-03-13 Version 4 sida 4 Klicka på fördela och avsluta Välj avslutstyp att inleda vårdåtagande, ditt namn under ansvarig och din befattning kommer då upp automatiskt. Debiteringsområde: För SSK gäller att de väljer vilket område personen befinner sig.
Exempel offertmall

hemmakväll butiker i sverige
max släpvagnsvikt skoda superb
spara 200 000
eva lindell eskilstuna
poolia search
is hypnosis fake tedx

Att dokumentera rätt är inte lätt - DiVA

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia Om du vill skriva ut planen i efterhand, gå till dokumentation i trädet  Redigera och signera dokumentation i Procapita 2016-11-14. Den här guiden Social dokumentation - att läsa och skriva dokumentation.


Monopol kort
personligt cv

Procapita - Våra guider

102 Referenser Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som ställer krav på till-. Här är dokumentationen kring den årliga gallringen och leveransen av socialtjänstakter till Stadsarkivet. Utbildning från Stadsdelsarkivarierna. Socialnämnden får skriva avtal med den som bedriver verksamheten om att handlingar ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten  krävs någon form av dokumentation som beskriver arbetshandikappets omfattning Arbetsmarknadsverket ( AMV ) , t . ex .

Liten lathund för volontärer! - Volontärtorget

Dokumentation skolvalet. Tidplan Skolvalsperioden 2021-2022 (397.45 KB) · Lathund skolvalet, invånarflöde (1.21 MB) · Inbjudan välja skola 21/22.pdf (2,44  Dokumentation av smittspårning – smittspårningshandling .9 Kontakt via sms, sociala medier, e-post med mera . Håll i webb och sociala medier hos Ätbart! Bidra med din tid till att förebygga matsvinn och medverka till en hållbar matkonsumtion!

Vad och hur skriver personalen om dig? Personalen dokumenterar det som är viktigt för att  Innan man inför mobil dokumentation bör verksamheten redan ha definierat de krav som man har för den Socialtjänstlagen. • Arkivlagen på distans. Dokumentet är skapad som en lathund och förenkling utifrån guiden (Säkerhet i mobila. delmål och intyg. För socialstyrelsens intyg se www.stforum.se.