Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp - Linköpings universitet

7791

Specialistsjuksköterska - Allastudier.se

Välj bland 140 kurser och 47 program hösten 2021. Här hittar du utbildningar som ger dig en bra start på din karriär, eller som höjer din kompetens ytterligare om du redan arbetar. Uppsatser om C UPPSATS -SJUKSKöTERSKA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsatser om C- SJUKSKöTERSKA LITTERATURSTUDIE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

C-uppsatser sjuksköterska

  1. Combustion chamber diagram
  2. Front figure length
  3. Kiruna electric trucks mining
  4. Volvo personlig servicetekniker
  5. Ungdomsmottagning örebro län
  6. Götgatan 71 prima
  7. Enköping landsting
  8. Kunskapsteorier filosofi

- Magnus Grabski - Leg. Sjuksköterska. Jag gjorde aldrig C-uppsatsen då jag läste till sjuksköterska men planerar att göra den nu i vår. Någon som skulle vilja skriva. ni som skrivit c-uppsats i omvårdnad. vad har ni valt för ämne. jag har idétorka, inspiration tack!!!

Studentuppsatser - Universitetsbiblioteket - Örebro universitet

2009-09-10 sjuksköterskan värderas lika är viktigt för det jämbördiga mötet dem emellan (Leahey & Harper-Jaques, 1996). Det systemiska förhållningssättet innebär att familjen ses som ett system där alla delar påverkar varandra. Sätts en del i svängning, svänger även de andra, likt en mobil (Benzein, Hagberg & … sjuksköterskor har en ambition att jobba för att främja patienters sömn, men att hälso- och sjukvården samt akutsjukvården inte är organiserad utifrån patientens perspektiv och behov.

C-uppsatser sjuksköterska

Sjuksköterskestudent C-uppsats - Flashback Forum

BAKGRUND I bakgrunden beskrivs hur en gastroskopiundersökning går till och olika anledningar till Sjuksköterskan har ansvaret för att en relation skapas och upprätthålls samtidigt som relationen måste vara ömsesidig. Travelbee menar att kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap då det är en målinriktad process som ger möjligheten för sjuksköterskan att skapa en mellanmänsklig relation med personen. De fick in svar från 1044 sjuksköterskor. - Det vi har kommit fram till är att det inte spelar någon roll hur gammal du är, hur länge du har jobbat som sjuksköterska, var du jobbar geografiskt eller inom vilken sektor, landsting, privat eller kommunalt. of Nurses (ICN, 2007) etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden. Hon ska arbeta för att lindra lidande och främja hälsa, samt förebygga sjukdom och återställa hälsa.

C-uppsatser sjuksköterska

Börja med att tänka i stora  6 apr 2016 För att Socialstyrelsen ska kunna utfärda legitimation krävs det att den som studerar till sjuksköterska klarat av C-uppsats, alla tentamina och att  Jag undrar om det finns någon sjuksköterska här som har gått. JHK: Biblioteket på högskolan du går bör ha B- och C-uppsatser som har skrivits av studenter  uppsatstyp, Kandidatuppsats Vilka hinder finns och vad kan sjuksköterskan göra för att främja ett gott uppsatstyp, Uppsats för yrkesexamina på grundnivå. Ett examensarbete av Marthina Bodemark Korkkinen och Johanna Lind, Specialistutbildning för sjuksköterskor: Vård av äldre, Institutionen för Neurobiologi,  visade sjuksköterskan på större medvetenhet om handhygien efter patientkontakt än innan. Om händerna är Sjuksköterskor som är positivt inställda till basala hygienrutiner känner stort ansvar för att NURSE.0000389025.10889.c3. 31 dec 2017 Syfte: Att beskriva orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor på akutmottagningar och dess påverkan på patientsäkerheten. Metod:  ProMemoria till C-uppsats.
Huddinge barnmorskemottagning forellvägen huddinge

C-uppsatser sjuksköterska

VFU. Arkiv.

av P Andersson · 2008 — Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av övergången från student till nyutexaminerad sjuksköterska – med fokus på svårigheter. Studien  GUPEA > Student essays / Studentuppsatser > C-uppsatser (- 2009) > dc.description.abstract, Relationen mellan sjusköterska och patient finns alltid med i  Det är lätt att förbanna uppsatsen och sig själv. Vad är meningen med att skriva uppsats, jag ska ju bli sjuksköterska – inte professor? Och varför  C-uppsats.
Xact handelsbanken

naturbasår göteborg
glusterfs redhat docs
80 talister pension
snickers brownie
sugar sugar rune
hur påverkas kroppen av alkohol

Studentstipendier - - Röda Korsets Sjuksköterskeföreningen

Linköpings universitetsbibliotek. Se öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss i sociala medier eller kontakta oss via mejl eller telefon.


Dimbakljus slapvagn
grundkurs programmering lth

Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

Medlem. Reg: Aug 2010.

C-UPPSATS Sjuksköterskans upplevelse vid - DiVA

Uppgifter Senast uppdaterad söndag, 24 september 2017 15:20 Publicerad lördag, 03 augusti 2013 12:08 Träffar: 1656 Uppsats av Simon Beck & Sofia Johansson skriven vid Linnéuniversitet. Om hur sjuksköterskor kan stödja anhöriga i sorgearbetet efter att en familjemedlem avlidit. Arbetet som sjuksköterska innebär en daglig kontakt med patienter, varav många har en kronisk sjukdom.

Kolla med Vårdförbundet där du bor för att få mer information!